اتصال ماده
 
  • توضیحات محصول
  • تصاویر
اندازه تعداد قیمت(ریال)
20 170                 6,090
25 130                7,070
32 72              12,180
40 45               22,000
50 33               29,000
63 21              46,200